Mitochondria

Mitochondria is een decentraal en kleinschalig opgezet energie-model, met goede mogelijkheden voor gebruikersparticipatie, voor innovatie en een getrapte fasering van de overgang naar het smart-grid.

Idee

De energietransitie speelt zich af op meerdere schaalniveaus: het individuele niveau, het nationaal niveau en een daar tussen liggend schaalniveau. Juist op deze ‘tussenschaal’ leiden de grote gevolgen van de transitie tot heftige discussies aangezien deze omvangrijk zijn en van directe invloed op de leefomgeving. Om inzicht te geven in de impact van de transitie en te kunnen sturen op de gevolgen is dit model ontwikkeld, Mitochondria, waarbij de energievraag en -productie per regio georganiseerd kan worden. Centraal in het model staan kleinschalige energiefabriekjes, die naar analogie met de celbiologie, ‘Mitochondria’ genoemd worden. Deze vormen de knooppunten van de nieuwe energie infrastructuur, het smart-grid, waar alle mogelijke technieken voor opwekking én opslag een plaats kunnen vinden. Het Mitochondria-model gaat er in principe van uit dat per regio energieneutraliteit wordt bereikt.

Door
Rudie Hoogerland

Meer informatie
detransformator.nlDeel: