Brieven uit 2050

Wie terugblikt denkt aan grote veranderingen. Maar wie vooruitblikt ziet kleine stapjes en barrières. Onur Can Tepe en Esther Estévez willen dit doorbreken met een collectie brieven uit 2050. Wie ze leest durft groot te denken over de toekomst.

Idee

Brieven uit 2050 is een collectie verhalen die ernaar streeft een beeld te schetsen van een post-fossiele toekomst. De verhalen, geschreven door de toekomstige inwoners van onze wereld, beschrijven de rol van waterschaarste, immigratie, armoede en automatisering in relatie tot de klimaatverandering.

Het project kijkt verder dan duurzame energie en circulaire economieën. Hoe zullen politieke en economische evenwichten verschuiven als gevolg van de nieuwe manier van produceren? En wat is het effect van die systemische veranderingen op het leven in onze steden? Het project schetst een wereld in 2050, gebaseerd op de huidige en verwachte ontwikkelingen. Brieven geven een kijkje in de levens van 2050, met de nadruk op individuele verhalen. Dit geeft het publiek een beeld van het leven in de sociale, economische en politieke context van de post-fossiele stad.

Over de makers

Door
Onur Can Tepe
Esther Estevez

Nederlandse vertaling
Lysanne Erlings
Janny Ramakers
Boh Learn Toh

Meer informatie
www.lettersfrom2050.comDeel: